Kazısız Altyapı, Yatay Delgi, Yatay Sondajcı, Yönlendirilebilir Yatay Sondaj

Yatay Sondaj Nedir

Yönlendirilebilir yatay sondaj istanbul

Yatay Sondaj Nedir ?

Kazısız olarak karayolu, demiryolu ve akarsuların altından geçirilmesi planlanan yeni hatlar için boru çekmeye yönlendirilebilir yatay sondaj denir. Yeni hat oluştururken açık kazı yapılamayan yerlerde zorunlu olarak kullanılması gereken yöntemdir. Diğer yöntemlerden en büyük farkı yönlendirilebilir olmasıdır. Bu sayede istenilen yön, açı ve derinlikte hat kurulumu yapılabilmektedir.

Yönlendirilebilir yatay sondaj firması

Yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemde ilk aşamada bir pilot delgi yapılır. Yer altında sondaj takımını takip edebilmek için, delgi ucunun içerisine bir verici yerleştirilir. Vericinin gönderdiği sinyaller yüzeyden alıcı tarafından takip edilir. Bir de görüntüleme cihazı vardır. Bu cihaz makine operatörünün önündedir. Alıcıya gelen sinyaller eş zamanlı olarak görüntüleme cihazında da görünür. Bu sayede pilot delgi yapılır.

Yönlendirilebilir yatay sondaj istanbul

Pilot delginin tamamlanmasının ardından bir sonraki aşama olan tarama aşamasına geçilir. Taramada zemine çekilecek boru ya da boruların çapına göre zemin tarama başlıkları kullanılır. Yer altına çekilecek boru çapı büyükse, bu tarama işlemi birkaç kez aşamalı olarak tarama başlıkları büyütülerek tekrarlanır. Tarama işlemi yapılırken bazı sondaj kimyasallarıyla birlikte zemine yüksek basınçlı su basılır. Tarama işleminin amacı çekilecek boru için tünel oluşturulurken aynı zamanda tünel içerisindeki malzemeyi boşaltıp çekilecek boruya yer açmaktır.

Zemin tarama işlemi tamamlandıktan sonra son aşamaya geçilir. Son aşamada boru veya borular tarama başlığının arkasına bağlanarak oluşturulan tünel içerisinden zemin altına çekilir. Yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi açık kazı ile haftalarca, aylarca uğraşılarak yapılan projeleri zaman birkaç gün gibi bir süreye indirgemektedir. Çalışmalar çok daha hızlı bir şekilde tamamlanmaktadır.

Yönlendirilebilir yatay sondaj

Yönlendirilebilir yatay sondajın kullanım alanları oldukça geniştir. Cazibeli kanal hatlarının kurulumu, temiz su hatlarının kurulumu, Fiber hatların kurulumu, Alçak gerilim, orta gerilim ve yüksek gerilim hatlarının kurulumu ve basınçlı gaz hatlarının kurulumu bu yöntemle gerçekleştirilebilmektedir.

Bu yöntemle hem polietilen hem de çelik boru yer altına çekilebilmektedir. Bu yöntemde borular yer altına çekilirken herhangi bir zarar görmemektedir.