DAHA İYİ ÇÖZÜMLER VARKEN NEDEN HENDEK
KAZIYORSUNUZ?

Yönlendirilebilir Yatay Sondaj

yatay sondaj

01

Alan Yatay Sondaj

Dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden şirketimiz Almanya menşeili Tracto markasının yönlü yatay sondaj makineleri ve hava ile çalışan köstebek zemin delici makinelerin satış ve servisini Türkiye pazarına sunmaktadır.

02

Neler Yaptık
Kazısız Altyapı İşleri

Kazısız teknolojiler ile birçok altyapı hizmetini müşterilerimize sunduk.

112

Kanal Projesi

48

Su Projeleri

85

Elektrik Projeleri

25+

Gaz Projeleri

Hakkındaki Videoyu Oynat yataysondaj
yatay sondaj

03

Havalı Tokmak
Makine Satışımız

Havalı köstebek ürünleri ve Kompresör ürünlerimiz.

alternative-energy-wind-generator

Ürünlerimiz

Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Makineleri ve Kompresörler

alternative-energy-solar-panel

İş Birlikleri ve Referanslarımız

alternative-energy-energy

Yayınlar

Yatay sondaj teknolojileri ile ilgili yayınlar.

Yatay Sondaj

Yönlendirilebilir yatay sondaj teknolojisi kazısız yöntemlerle yer altında boru hatlarını, kabloları ve servis kanallarını kurmanın daha teknolojik bir yöntemidir. Yönlendirilebilir yatay sondaj yönteminin diğer yöntemlerden farkı mevcut üst yapıya zarar vermeden ilkel yöntemlere nazaran zamandan önemli ölçüde tasarruf ederek istenilen yeni hat veya hatların oluşturulmasını sağlamaktır. Yönlendirilebilir yatay sondaj üç aşamadan oluşmaktadır.
Dünyada gelişmiş ülkelerde kullanılan, 2000 yılı itibariyle ülkemizde de kullanılmaya başlayan bu yöntemin amacı açık kazı yapılmadan boruların ve kabloların yerin altına döşenmesini sağlamaktır. Yönlendirilebilir yatay sondaj yönteminde yeni hattın geçirileceği güzergâh belirlenir ve burada pilot delgi yapılır. Sonraki aşamada zemin genişletme başlıkları ve sondaj kimyasallarıyla yer altında tünel oluşturularak boru veya borular yer altına yerleştirilir. Oluşturulan tünel sayesinde borular yer altına yerleştirilirken zarar görmez. Bu yöntem bize aynı zamanda tek tünelden çoklu boru geçirme imkânı da sunmaktadır. Adında anlaşılacağı üzere yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi sayesinde yeni hatların yer altından geçişini istediğimiz yönde ve derinlikte yapabilmekteyiz. Yönlendirilebilir yatay sondaj teknolojisi özellikle eğimli hatlarda büyük avantajlar sağlamaktadır. Atık su ve yağmur suyu hatlarında borularda akar kodun tutturulması için gerekli olan eğim kolaylıkla verilebilmekte ve cazibeli boru hattı inşası tamamlanabilmektedir.
İstanbul ve çevre illerdeki kazısız altyapı işleriniz için yatay sondaj teknolojilerine ihtiyaç duyuyorsanız firmamız bu konuda sizlere yardımcı olabilir. Yönlendirilebilir yatay sondaj sektöründe geçmiş deneyimlerimiz ve son teknoloji yatay delgi makinelerimiz ile projelerinizi minimum sürede sonuçlandırabiliriz.
Kazısız havalı köstebek teknolojisi, su, gaz, elektrik, telekomünikasyon, bölgesel ısıtma, fiber optik ağ inşaatı, e-mobilite, boru hattı inşaatı ve kanalizasyon bertarafı için boru hattı şebekelerinin yapımında kullanılmaktadır. Ayrıntılı Bilgi İçin ; Quick Kazısız Teknoloji