Kanal

Kanal hatları deplasesi ve yeni kanal hatları yapımında borular eğim kontrollü olarak yeraltına yerleştirilir. Atık su ve yağmur suyu problemlerinize %100 çözüm garantisi veriyoruz.

Su

İçme suyu ve peyzaj düzenlemesi sulama işleri geçişleri. (2011 – 2013 Irak Bağdat Havaalanı peyzaj düzenlemesi sulama boruları geçişi tamamlanmıştır.)

Fiber

Telekom ve internet hatları geçişleri.

Gaz

Basınçlı boru hattı geçişleri hata kabul etmez, tecrübe ve uzmanlık gerektirir.

Elektrik

AG, OG ve YG hatlarının yer altına geçişleri ve nakilleri.

Altyapı Çözümleri

Yönlendirilebilir Yatay Sondaj

Yönlendirilebilir yatay sondaj teknolojisi kazısız yöntemlerle yer altında boru hatlarını, kabloları ve servis kanallarını kurmanın daha teknolojik bir yöntemidir. Yönlendirilebilir yatay sondaj yönteminin diğer yöntemlerden farkı mevcut üst yapıya zarar vermeden ilkel yöntemlere nazaran zamandan önemli ölçüde tasarruf ederek istenilen yeni hat veya hatların oluşturulmasını sağlamaktır. Yönlendirilebilir yatay sondaj üç aşamadan oluşmaktadır.

Dünyada gelişmiş ülkelerde kullanılan, 2000 yılı itibariyle ülkemizde de kullanılmaya başlayan bu yöntemin amacı açık kazı yapılmadan boruların ve kabloların yerin altına döşenmesini sağlamaktır.

Yönlendirilebilir yatay sondaj yönteminde yeni hattın geçirileceği güzergâh belirlenir ve burada pilot delgi yapılır. Sonraki aşamada zemin genişletme başlıkları ve sondaj kimyasallarıyla yer altında tünel oluşturularak boru veya borular yer altına yerleştirilir. Oluşturulan tünel sayesinde borular yer altına yerleştirilirken zarar görmez. Bu yöntem bize aynı zamanda tek tünelden çoklu boru geçirme imkânı da sunmaktadır. Adında anlaşılacağı üzere yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi sayesinde yeni hatların yer altından geçişini istediğimiz yönde ve derinlikte yapabilmekteyiz. Yönlendirilebilir yatay sondaj teknolojisi özellikle eğimli hatlarda büyük avantajlar sağlamaktadır. Atık su ve yağmur suyu hatlarında borularda akar kodun tutturulması için gerekli olan eğim kolaylıkla verilebilmekte ve cazibeli boru hattı inşası tamamlanabilmektedir.

Çünkü dünyadaki en gelişmiş kazısız geçiş teknolojisidir. Alt yapı projelerini hızlı ve düşük maliyetle hayata geçirmemizi sağlar.

İstanbul ve çevre illerdeki kazısız altyapı işleriniz için yatay sondaj teknolojilerine ihtiyaç duyuyorsanız firmamız bu konuda sizlere yardımcı olabilir. Yönlendirilebilir yatay sondaj sektöründe geçmiş deneyimlerimiz ve son teknoloji yatay delgi makinelerimiz ile projelerinizi minimum sürede sonuçlandırabiliriz.

Kazısız havalı köstebek teknolojisi, su, gaz, elektrik, telekomünikasyon, bölgesel ısıtma, fiber optik ağ inşaatı, e-mobilite, boru hattı inşaatı ve kanalizasyon bertarafı için boru hattı şebekelerinin yapımında kullanılmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi İçin ; Quick Kazısız Teknoloji