İstanbul Yatay Sondaj, Yatay Sondajcı

Sondaj Uzmanı: Sodaj Sıvısı Özellikleri

YATAY SONDAJ PROJELERİ 4

Sondaj Uzmanı: Sodaj Sıvısı Özellikleri

 
Bentonit tabanlı sondaj sıvıları hem dikey hem yatay sondajda kullanılır. Fakat yine de istenilen sondaj sıvısı özellikleri farklıdır.Dikey sondajda istenilen bir sondaj sıvısı yatay yönlendirilebilir sondaj uygulamasında zarar verici ya da farklı kullanılıyor olabilir.

Viskozite / akma direnci, bir sıvının kalınlık ölçüsüdür. Marsh Viskozite Hunisi ile ölçülür ve saniye/quart (litre) olarak rapor edilir. Vizkozite ölçümü yatay yönlendirmeli sondajda önemlidir fakat farklı sebeplerle dikey sondajdakinden daha önemlidir. Viskozite yatay yönlendirmeli sondaj da gerekli bir ayrıntıdır. Jel mukavemeti ve filtrasyon, yatay sondajda viskoziteden daha önemlidir ancak viskozite bu arzu edilen özelliklere ulaşmanın bir yan ürünüdür.

Yatay pompalama sırasında sondaj deliğinde yüksek viskozite tarafından oluşturulabilecek basınçlar nedeniyle aşırı viskozite istenilen bir durum değildir. Yatay yönlendirmeli sondajda öncelikli konu akışı sağlamaktır. Webster’s sözlüğü viskozite için “akışa direnç” demektedir. Daha fazla bentonit eklemek ve bu yüzden viskoziteyi aşırı seviyelere yükseltmekyerine jel kuvvetini ve filtrasyon kontrolü sağlamanın başka yolları da vardır. Yağ gibi hareket edecek daha “ince” sıvı tasarlamaya çalışırız.

Jel Kuvveti

Jel kuvveti, sondaj sıvısının katı asıltı özelliklerinin ölçüsüdür. Jel kuvveti bir reometre (akış ölçer) ya da shearometre (akış ölçer) ile ölçülür ve her 100 feetkare’ye pound (her 30 metrekareye kilogram) olarak rapor edilir. Jel kuvveti özellikle kaba taneli topraklarda çok fazla öneme sahip.
Dikey bir delgide, katı maddeleri (delgi atıkları) viskozite ve hız ile uzaklaştırırız. Yatay Yönlendirmeli Sondajda kullandığımız pompalar ve muhtemelen kullanacağımız raybaların ebatları nedeniyle bizden yana çalışan bir hıza sahip değiliz. Dairesel hıza bağlı kalamayız. Ek olarak, dikey uygulamalarda arzu edilebilecek halka şeklindeki hız oranları, işe yarar yatay yönlendirmeli sondajlarda sıkça karşılaşıldığı gibi 3 ila 4 fit (1 m) kadar sığ derinliklerde karşılaşılan daha az konsolide olmuş toprakları aşındırabilir.Bir delgi ya da raybanın birincil sorumluluğunun, toprakta bir boru yolu açma işlemi olarak kabul edildiği yorumunu yaparız.
Eşit derecede öneme sahip ikinci sorumluluk, kesilen toprağı sıvı ile birlikte karıştırarak ince çamura dönüştürmektir. Bundan sonra sıvının bu katı maddeleri askıda tutmak ve deliğin dışına çıkarılıncaya kadar askıda kalmalarını sağlama sorumluluğu başlar. Bu elde edilen bulamaç, ürün hattına yer açmak için en azından yeterince katıyı çıkarmak için taşıyıcı bant haline gelir.Dikey delme işleminden farklı olarak asla “boş” bir delik bulunmadığını hatırlamak önemlidir.Bulamaç bu yatay boru yollarının tavanlarını desteklemeye yardımcı olur. Jel kuvveti olmazsa bulamacın devamlılığını sağlayan katı maddeler askıda kalmayacaktır.

Filtrasyon Kontrolü

Filtrasyon kontrolü ve filtre keki, evlilik ortakları iken iki ayrı özellik gibi görülebilir. Örneğin kumda, filtre keki kalitesi üst düzey öneme sahiptir. Burada filtre keki, sondaj deliğinin bütünlüğünü koruyan sıvının sızdırmazlık maddesi, derz dolgusu veya dengeleyici özelliğidir.
Bununla birlikte, kaliteli bir filtre keki (duvar keki) kabul edilebilir bir süzüntü olmadan (su kaybı) elde edilemez. Bununla birlikte, kumdaki süzüntü miktarı tesadüfidir ve filtre keki kalitesine ikincildir.
Kilde veya şeylde zıttı doğru olabilir. Filtrat miktarı ve kalitesi, hidrasyonun önlenmesi, su fazının kile veya şeyleye ulaşmasını engellemek ve şişmenin gerçekleşmesini sağlamak için daha önemlidir.Burada, filtre keki tesadüfi olarak görülebilir. Bununla birlikte, kaliteli filtre keki olmadan iyi, düşük bir süzüntü hacmi elde edilemez.Filtre keki ve filtrat, bir filtre cenderesi ile belirlenir. Filtre keki inch’in 32 de biri olarak raporlanır. FiltratCCs (kübik santimetre) ile ölçülür
Sıvı yoğunluğu, hidrostatik yük ile bağlantılı olduğunda dikey delmede olduğu gibi bir sorun değildir. Yatay Yönlendirmeli Sondaj kurulumlarının yapıldığı nispeten sığ derinlikler nedeniyle, hidrostatik yük devreye girmez. Bu, sıvı / bulamaç yoğunluğunun önemli olmadığı anlamına gelmez. Yatay Yönlendirmeli sondajda yoğunluk, akışkan veya bulamacın katı içeriğini ölçmek için kullanılır. Akışkan veya bulamacın yoğunluğunu katı içeriğe dönüştürmek için bir formül kullanılır.

Bu formül – (yoğunluk – 8.33) X8 =% hacimdeki katı madde – iki şekilde kullanılır. İlk olarak, drenaj kuyusu veya toplama çukuruna geri dönüş akışının katı içeriğini belirlemek için kullanılabilir. Katı içeriği çok yüksekse, pompayı açmamız gerektiğini veya mevcut tüm pompayı kullanıyorsak, delme veya geri raybalama hızımızı yavaşlatmamız gerektiğini gösterir. İkincisi, katı madde kontrol ekipmanının bir geri dönüşüm sisteminde etkinliğini ölçmek için kullanılabilir. Sıvı yoğunluğu, çamur dengesi ile ölçülür ve galon başına pound (litre başına kg) cinsinden rapor edilir.

Kum içeriği, sıvı / bulamaçtaki kum miktarını belirler. Bu toplam katı madde içeriği ile karıştırılmamalıdır. Kum muhteviyatı, akışkan içine sürüklenen 200 numaradan (elek gözünden) daha büyük katıların belirlenmesidir. Kum içeriği bir kum içerik kitiyle ölçülür ve toplam hacmin yüzdesi olarak rapor edilir.
pH, su kalitesinin bir göstergesidir ve tüm sondaj uygulamalarında su kalitesini test etmek için kullanmamız gerektiği gibi kullanılır. Düşük pH ayrıca olası kalsiyum varlığını da gösterir. pH soda külü, sodyum karbonat kullanılarak ayarlanır. PH indikatör şeritleri, kâğıt veya metre ile ölçülür.
Hem dikey hem de yatay yönlendirmeli sondajda aynı malzemeleri kullanmamıza rağmen, farklı ihtiyaçlara sahip olduğumuzu hatırlamak önemlidir.