Kanal

Kanal hatları deplasesi ve yeni kanal hatları yapımında borular eğim kontrollü olarak yeraltına yerleştirilir. Atık su ve yağmur suyu problemlerinize %100 çözüm garantisi veriyoruz.

Su

İçme suyu ve peyzaj düzenlemesi sulama işleri geçişleri. (2011 – 2013 Irak Bağdat Havaalanı peyzaj düzenlemesi sulama boruları geçişi tamamlanmıştır.)

Fiber

Telekom ve internet hatları geçişleri.

Gaz

Basınçlı boru hattı geçişleri hata kabul etmez, tecrübe ve uzmanlık gerektirir.

Elektrik

AG, OG ve YG hatlarının yer altına geçişleri ve nakilleri.

Altyapı Çözümleri

Yönlendirilebilir Yatay Sondaj

Günümüzde gelişmiş şehirlerde her ne kadar üst yapı tamamlanmış olsa da alt yapılarda eksiklikler bulunmakta veya yeni ihtiyaçlar doğmaktadır. Bu ihtiyaçları üst yapıya ve hayatın akışına zarar vermeden yönlendirilebilir yatay sondaj teknolojisiyle çok daha hızlı karşılayabilmekteyiz. Yönlendirilebilir yatay sondaj teknolojisi sayesinde yeraltına tek delikten çoklu boru geçirilebilmektedir.

Eğim Kontrollü Atık Su ve Yağmur Suyu Kanalı İnşası

Referanslarımız

Son Projelerimiz

İş Prosesi

Kuruluşu kanal esaslı bir firma olarak,
kanal problemlerinize %100 çözüm getirmekteyiz.

  • 1. Yapılacak iş için yerinde keşif yapılır.

  • 2. Taraflar arasında sözleşme yapılır.

  • 3. İşveren işi tarafımıza zamanında ve eksiksiz olarak teslim eder.

  • 4. İş teslim alınıp tamamlanır.

  • 5. İşveren veya temsilcisi tarafından iş onayı alınır.

  • 6. Tamamlanan iş sondaj grafiğiyle birlikte işverene zamanında ve eksiksiz teslim edilir.