Yönlendirilebilir yatay sondaj tekniğiyle yapılmış bir dere geçişinde 3 farklı zeminle karşılaşılmıştır.

Öncelikle yumuşak zemin delgi başlığıyla delgiye başlanırken sonrasında zeminin sertleşmesiyle çakıl taşı gibi orta sert zeminler için kullanılan delgi başlığıyla delgiye devam edilmiş, fakat delginin devamında kaya zeminle karşılaşılmış ve bunun için kaya zemin delgi başlığı kullanılarak delgi tamamlanmıştır.

Burada sert zemin delgisinde Tracto Technik firması tarafından tüm dünyada patentlenmiş olan darbeli delme (matkap) sistemi kullanılarak delgi tamamlanmıştır.

Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Nedir?

Dünyada gelişmiş ülkelerde kullanılan, 2000 yılı itibariyle ülkemizde de kullanılmaya başlayan bu yöntemin amacı açık kazı yapılmadan boruların ve kabloların yerin altına döşenmesini sağlamaktır.

Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Çalışma Prensibi Nasıldır?

İlk etapta yeni boru hattının geçirileceği güzergah belirlenir. Daha sonra yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemiyle istenilen yön, eğim ve derinlikte pilot delgi yapılır. Son olarak zemin genişletme başlıkları ile zemin genişletilir ve oluşturulan tünelin içerisine sondaj kimyasalları basılarak boru veya borular yerin altına çekilir.

Yönlendirilebilir Yatay Sondajın Avantajları Nelerdir?

1. Açık kazı yapılması mümkün olmayan ve açık kazı izni olmayan alanlarda boru çekme imkanı sağlar. (demiryolu, akarsu, otoyolu vs.)
2. Zamanın etkin kullanılmasını sağlayarak, projelerin hızlı gerçekleşmesine yardımcı olur.
3. İş verimliliğini arttırarak, maliyetleri minimize eder.
4. Yönlendirilebilir özelliği sayesinde alt yapıda mevcut olan hatlara zarar vermeden yeni hatlar inşa edilmesine olanak sağlar.
5. Tek delikten birden fazla boru geçirmeye imkan verir.
6. Üst yapıdaki mevcut lokasyonlar zarar görmez. (Yol, Bina, Ağaç, Kaldırım, Yeşil Alan)
7. Gündelik hayatın akışı etkilenmez ve çevreye verilen zarar minimuma indirgenmiş olur.