Yatay Sondaj Fiyatları, Yatay Sondajcı

Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Fiyatları

istanbul yatay-sondaj-firması

YÖNLENDİRİLEBİLİR YATAY SONDAJ FİYATLARI

Yönlendirilebilir yatay sondaj fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan birçok kıstas mevcuttur. Planlanan projenin yapım aşamasına geçerken fiyat verebilmek için öncelikle projenin gerçekleştirileceği alanda bir ön çalışma yani keşif yapılması gereklidir. Bu ön çalışmada elde edilecek bilgilere göre fiyat oluşturulacaktır.
yatay-sondaj

Bu ön çalışmada işin, yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemiyle yapılmaya uygun olup olmadığı, uygunsa makinenin nereye kurulması gerektiği ve pilot delgi güzergâhının belirlenmesi gibi sorular yanıt bulur. Ayrıca çalışma yapılacak alandaalt yapının tespit edilmesi diğer bir ifadeyle yer altındaki hatların öğrenilmesi çok önemlidir. Yer altındaki hatların durumuna göre makinenin kurulum noktası ve pilot delgi güzergâhı belirlenir. Diğer bir kıstas ve belki de en önemli kıstas ise zemindir. Zemin yönlendirilebilir yatay sondaj fiyatlarını doğrudan etkileyen en önemli kıstastır. Yönlendirilebilir yatay sondaj fiyatları belirlenirken zemine göre fiyatlandırmayı basitçe üç şekilde ayırabiliriz. Yumuşak zemin fiyatları, orta sert zemin fiyatları ve sert zemin fiyatları olarak yönlendirilebilir yatay sondaj fiyatları her zemin için ayrı olarak belirlenir.

Yönlendirilebilir yatay sondaj makine ve diğer ekipmanları ağır ekipmanlardır ve nakliyesi ise maliyetlidir. Bu sebeple bir işe fiyat vermeden önce işi görmek ve ön incelemesini yapmak, gerçekleştirilemeyecek bir iş için gereksiz nakliye masraflarına katlanmaktan kurtulmamızı sağlayacaktır.

Yapılması planlanan hattın türü de yönlendirilebilir yatay sondaj fiyatlarını etkileyecektir. Örnek verecek olursak bir fiber hat geçişi için yapılan pilot delgiyle, eğim cazibeli kanal için yapılan pilot delgi bir değildir. Fiber hat için düz bir pilot delgi yapılırken, kanal hatları için belirli bir eğimde pilot delgi yapılmaktadır.
Alt yapıda kullanılacak boru çapı ve borunun cinsi de yönlendirilebilir yatay sondaj fiyatlarını etkileyen unsurlardandır. Boru çapı büyüdükçe, borunun içinden geçirileceği yer altında oluşturulacak tünel çapı da büyür. Daha büyük tüneller oluşturmak için zemin genişletme başlıklarıyla bir den fazla zemin genişletme işlemi yapılır. Bu işlem yapılırken zemine tonlarca suyla birlikte sondaj katkı malzemeleri enjekte edilir. Bu durum da maliyetlerin artmasına sebep olacaktır. Ayrıca polietilen veya çelik borularında fiyatları farklıdır. Polietilen boruların işçilik fiyatları çelik borulara göre daha uygundur. Özellikle çelik boruların organizasyonları maliyetlidir.
yatay sondaj

Yönlendirilebilir yatay sondaj yönteminin sağladığı en büyük avantajlardan birisi de tek tünelden çoklu boru çekilebilmesidir. Her boru için ayrı ayrı pilot delgi yapılması maliyetli olabilecektir. Fakat tek delikten demet halinde boru çekilerek maliyetler aşağı çekilebilmektedir.
yatay sondaj merkezi

Yönlendirilebilir yatay sondaj fiyatları verilirken birim olarak metre kullanılır. Projede kapsamında oluşturulacak yeni hattın uzunluğu doğrultusunda yapılacak pilot delginin toplam metresi, birim fiyatla çarpılarak toplam fiyat elde edilir. Ancak ufak işlerde metre fiyatı verilmez. Düşük metrajlı işler götürü bedelle fiyatlandırılır. Proje kapsamında uzun metrajlı çalışmalarda proje hacminin büyüklüğüne göre, yönlendirilebilir yatay sondaj fiyatları da düşecektir.
istanbul yatay sondaj

Boru fiyatları dövizle endeksli olduğundan yönlendirilebilir yatay sondaj fiyatlarından ayrı tutulur. Boruların iş sahasına nakliyesi de ayrı olarak ücretlendirilir ve boruların kaynak işçiliği de ayrı olarak fiyatlandırılır.