İstanbul Yatay Sondaj, Yatay Sondajcı, Yönlendirilebilir Yatay Sondaj

Yatay Yönlendirilebilir Sondaj – İyi Uygulamalar Kılavuzu 2. Kısım

yatay sondaj 2

Yatay Yönlendirilebilir Sondaj – İyi Uygulama Kılavuzu 2. Kısım

Sondaj borusunun kalitesi ve sağlamlığı, doğru kurulumun anahtarlarıdır.

 

Sondaj borusunun işlevi, sondaj kulesinden gelen dönüş kaynaklı torku ve itme kuvvetini yatay sondaj ekipmanlarına; sondaj sıvısını yatay delgi aletlerine iletmek ve ürünün kurulmasını sağlamaktır.  Başarılı bir kurulum için sondaj borusunun kalitesi ve sağlamlığı kritik derecede önemlidir.Sondaj işlemi sırasında herhangi bir zamanda sondaj borusunun arızalanması felakettir.Sonuç olarak, istenen uygulama için mevcut olan en iyi sondaj borusunu satın almak, sondaj borusunu ve bağlantı noktalarını dikkatlice korumak ve periyodik olarak kontrol etmek ve imalatçının öngörülen sınırlarında kalmak önemlidir.Bu gereksinimleri karşılamak için, bir dizi faktör dikkate alınmalıdır.

 

Her bir sondaj borusu üreticisi farklı özelliklere sahiptir.“Sondaj Verileri El Kitabı” (GaboldeandNguyen, 1999), boru ebatları ve ilgili gerilme ve burulma yük kapasiteleri ile bükme yarıçapları için çeliğin derecesine göre tasarlanmış kılavuzlar sunmaktadır.Boru yükleme kapasitelerine ek olarak, diğer önemli hususlar şunlardır: 1) çap, duvar kalınlığı ve uzunluğu; 2) imalat işlemi (ör., friksiyon kaynağına karşılık dövülmüş kaynaklı); 3) minimum bağlantı noktası döndürme torku ve maksimum bağlantı noktası tork kapasitesi ve 4) borunun ömrü, bağlantı kolaylığı ve izin verilen bükülme yarıçapı ile ilgili olduğu için yiv tipi.Bir uygulama için uygun sondaj borusu seçildikten sonra, uzun ömür sağlamak ve yatay delgi arızası riskini azaltmak için ses uygulamalarına uyulmalıdır.Bir uygulama için uygun sondaj borusu seçildikten sonra, uzun ömür sağlamak ve yatay delgi arızası riskini azaltmak için sondaj pratiklerine uyulmalıdır.

Birinci öncelik sondaj borusunu asgari bükülme yarıçapından daha keskin bükmemektir. Bu, giriş ve çıkış açıları, bükülme yarıçapı ve çekme mesafeleri dahil olmak üzere delgi profilinin önceden planlanması yoluyla elde edilebilir.Bükülme yarıçapı, aynı zamanda, öngörülen delme yolundan biraz daha keskin yönlendirme ya da saptırma ile de aşılabilir.Bu nedenle, maksimum delme  ömrünü elde etmek için, en baştaki sondaj borunun sırasını periyodik olarak değiştirmek (yani, en baştaki boruyu dizginin sonuna taşımak veya diğer boru dönüş prosedürleri gibi) zorunludur.Eğilmiş veya hasarlı olarak tanımlanan her bir sondaj borusu derhal hizmet dışı bırakılmalıdır.Tüm sondaj dizgisi periyodik olarak kontrol edilmelidir. İstenirse özel sondaj boru kontrol şirketleri bu hizmeti sağlayabilir.

Sondaj borusunun bükülmesi, sondaj teçhizatının içindeki sondaj borusuna fazla yüklenmek veya yüzeyde teçhizatın en başındaki sondaj borusuna aşırı baskı sonucu meydana gelebilir.İlk etkiyi önlemek için, eklenen her sondaj borusunun en az yarısı, yönlendirmeden önce zeminde dönmelidir.İkinci etkiyi azaltmak için, teçhizatın en uç kısmı ile sondaj borusunun zemine girdiği nokta arasındaki mesafe mümkün olduğunca kısa olmalıdır.Operatör, zemin koşullarının farkında olmalı ve boru hasarını önlemek için sondaj ve itme kontrolünü yapmalıdır.Aşırı itme / çekme kuvvetleri ankraj sistemini gevşetebilir ve teçhizatın sondaj deliğiyle hizalanmadan (ön ve arka ve / veya enine) hareket etmesine neden olabilir.Bu sondaj dizgisinde bükme yapar ve ayrıca sondaj dizgisine sondaj borusu eklenirken veya çıkarılırken alet birleşim yeri bağlantılarını hizalamada zorluk çıkarır.

 

Eğer delik, bir sondaj borusu uzunluğundaki düz bir delme parçası ile başlatılmamışsa, alet bağlantı hizalaması en baştan sorun olacaktır.Sondaj kafası, yere girerken hizalamadan sapma veya “ileri geri hareket” durumundan da korunmalıdır.Giriş noktasında küçük bir başlangıç ​​çukurunun kazılması burada önemli bir faktördür.Eğimli yüzlü sondaj sistemleri için, iyi uygulama ayrıca aşağıdakileri de içerir: (1) saat 6 direksiyon pozisyonuna yönlendirme, (2) yavaşça, en az 2-3 fit dönüş olmadan yere kontrollü giriş, (3) giriş hizasızlığını engelleyin (a) sondaj başlığını bir kepçe ile yukarı kaldırarak ağırlık düşürün/azaltın (b) bir ekskavatör kepçesi ile sondaj borusunu aşağı doğru tutarak tabakalı toprak üzerinde yukarıya çıkarın.

 

Operatör şok yüklemesinden kaynaklanan stres hasarını en aza indirgemek için boru dönüşünün durmasını önlemeli. Durma, borunun sarmal olarak kıvrılmasına veya takım bağlantılarının aşırı torklu hale gelmesine ve birbirlerinden ayrılmasının zor olmasına neden olabilir.Durma, kötü/eskimiş durumda olan veya toprak formasyonu için uygun olmayan delgilerin veya raybaların kullanılmasından da kaynaklanabilir.Delgiler ve raybalar, iyi durumda olup olmadıkları ve gerektiğinde bakımlarının yapıldığından veya değiştirildiklerinden emin olmak için rutin olarak kontrol edilmelidir.Eğer geri çekme sırasında duraklama olursa, hareketin yönü, dönüşü yeniden kazanmaya yetecek kadar geriye çevrilmelidir.Çok fazla geri itmek, ürüne veya döndürme / çekme tertibatına zarar verebilir.

istanbul yatay sondajAyrıca, delgiler ve raybalar kullanılan sondaj borusu ve karşılaşılan zemin koşulları ile uyumlu olmalıdır.Örneğin, sondaj borusu ve zemin koşulları için çok büyük olan bir delgi/burgu, aşırı yönlendirme bükülmelerine ve gerilimlere/zorlamalara veya delikte sondaj borusunun bükülmesine sebep olabilir.Çok büyük bir rayba aşırı tork ve geri çekme yüklerine neden olur.Son/istenilen delik boyutuna ulaşmak için birden fazla raybalama geçişi kullanmak genellikle avantajlıdır (ve daha üretken).Sondaj borusu için çok büyük olan bir sondaj kulesi de çok fazla tork uygulayabilir. Sondaj borusu ve makine tork kapasiteleri uyumlu olmalıdır.

 

Yeni takım bağlantı noktalarının önceden düzenlenmesi (veya alıştırılması) bakım aralığını/ ömrünü uzatır.Bu, önerilen takım bağlantı bileşiminin kutunun ve pimin tüm durdurma parçası ve yivli yüzeylerine uygulanması, iki parçanın birbirine bağlanması, torklanması, ayrılması ve daha sonra işlemin tekrarlanmasını içerir.Önceden düzenleme/alıştırma, yivli bağlantıların bağlandığında birbirine yapışması eğilimini azaltmak için yivin yüzeyindeki düzensizlikleri yumuşatır.Her bir alıştırma yinelemesinden önce takım bağlantı yivlerini temizlemek ve yağlamak önemlidir.Bu prosedür yiv ömrünü uzatır ve yivlerdeki veya boru yağındaki kirlenmeden kaynaklı parça kalkmasını önler.Alet bağlantı noktaları, parça kalkmasını veya yamuk vidalamayı (yiv yatağı bozma) önlemek için yavaşça bağlanmalı ve ayrılmalıdır.Döndürme, taşıma hareket hızı ile birlikte yavaş ve nazik bir şekilde zamanlanmalıdır. Sondaj borusu, yere temas etmemesi için boru raflarında, bloklarda veya aralayıcı/koruyucularda depolanmalıdır.Gevşek sondaj borusunun yivli uçları daima temiz uç başlıkları ile korunmalıdır.Bağlantı noktası pimli ucunun kendi üzerine düşmesi veya bağlantı noktasının üzerine bir şey düşürmekten kaçınmak önemlidir.Durdurma parçasının yaralanması, sızıntılara, erken bağlantı noktası bozulmasına ve temas yüzeylerine zarar verebilir.

yatay sondaj 7 2

Yatay Sondaj 1Aşınmış ayırma kalıplarının neden olduğu hasarlar için sondaj borusu yakından izlenmelidir.Ayırma anahtarı için kalıplar sık sık temizlenmeli ve kayma olursa daima değiştirilmelidir.Kalıpların delme borusunu sadece alet bağlantısının bilezikleri üzerinde tutması ve boru ya da yivler üzerinde tutmaması şarttır.